A8:34-35

 
(Rubrik:)        34                                                                                    35
Lyhundratz häradt                                                            Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Råby Skatteh[emman] -4
B.                  Östergärdett med wreterne uthsäde                                  -49 t[unn]or
C.                  Wästergärdett uthsäde....                                                 -39 t[unn]or
 
1.       Östergården är -10 öresl[and]
Såer i Östergärdett....                                                      -10 1/4 t[un]na
I Wästergärdett.........                                                      -8. t[unn]or
D.                  Engh till höö.....                                                                -40. l[a]ss.
 
2        Storegården skatteh[emman] -1. - 19 öresl[and]
Såer i Östergärdett.......                                                    -19. t[unn]or
I Wästergärdett...........                                                     -15. t[unn]or
D.                  Engh till höö........                                                             -50. l[a]ss.
 
3.       Norregården Skatteh[emman] -9. öresl[and]
Uthsäde i Östergärdett....                                                 -9. t[unn]or
I Wästergärdett......                                                         -7 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö....                                                                 -35. l[a]ss.
 
4.       Wästergården Skatteh[emman] -1. -9 öresl.[and]
Är lyka stort uthi alle commoditeter medh
närskreffne heman Num.[ero] 3.
 
Till föres:[kreff]ne hemman är godh skogh och uthmark Sampt och gott fiskewatn
 
E                    Miölqwarn till Loherra prästegårdh
 
 
(Karttext:)

Räffsiön
Södersiön
Lerjordh
Lerjordh