A8:36

 
(Rubrik:)        Lyhun  -  dratz Häradt
 
Notarum explicatio
 
A.                  Söderby Skatteh[emman] -2.  Frälseh[emman] -1.
B.                  I Norre- och Östregärdett uthsäde                                   -30 t[unn]or
C.                  I dhet andra uthsäde - mojordh -                                      -27. t[unn]or
 
1.       Södergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl.....                                                        -34. al[na]r
Såer dhet ena åhrett......                                                   -10 1/2 t[un]na
dhet andra åhrett....                                                          -9 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.....                                                                -30.. l[a]ss.
 
2        Millangården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl....                                                         -14. al[na]r
Såer ett åhr.....                                                                 -4 1/4 t[un]na
Annatt åhr....                                                                    -4. t[unn]or
D                   Engh till höö......                                                               -20. l[a]ss
 
3.       Lillegården Frälseh[emman] -
haffwer i byamåhl....                                                         -13 al[na]r
Uthsädet och Engh någott mindre än som
millangården haffwer.
 
4.       Norreg.[ården] skatteh[emman] -4. haf[we]r i by[amåhl] -36 al[na]r
Uthsäde det ena åhrett....                                                 -11 t[unn]or
dhet andre åhrett....                                                          -10 t[unn]or
D.                  Engh till höö....                                                                 -35. l[a]ss
 
E                    denne fiäll ligger till Loherre Prästegårdh och är                -1 t[un]el[and]
 
Till föres[kreffne] Söderby är godh timmerskogh sampt annan skogh
Sampt och fiskewatn uthi Erken Lacus.
 
 
(Karttext:)

mojordh