A8:37

 
(Rubrik:)        Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Nyckleby. Skatteh[emman] -2.
B                   Norregärdett uthsäde.                                                      -40 t[unn]or
C.                  Södregärdett uthsäde.                                                      -44 t[unn]or
 
1.       Östergården haffwer i byam[åhl]                                       -31 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett.....                                                     -14 t[unn]or
C                   I Södregärdett....                                                             -15 t[unn]or
D                   Engh till höö.......                                                              -25. l[a]ss.
 
2.       Wästergården haffwer i byam[åhl]                                    -57 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett.....                                                     -26 t[unn]or
C                   I Södregärdett....                                                             -29 t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -50 l[a]ss
 
Till föres.[kreff]ne heman är ingen skogh heller uthmark, ey heller fiskewatn.
 
E                    En Engesfiäll lyder till Nyby och
Hammerby.
 
 
(Karttext:)

På denne sydan taga Söderby ägor wedh.
Lerjordh
På dhenne sydan om Rågången äro Loskälffwa ägor belägne
Lettjordh