A8:38-39

 
(Rubrik:)        38                                                                                   39
Lyhundratz Häradt                                                           Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Undra Skattehem.[man] -4.
B                   Uthsäde uthi hwarthera gärdett                                         -32 t[unn]or
 
1.       Östergården haffwer i byamåhl...                                      -45 al[na]r
Uthsäde hwarthera åhrett......                                           -10 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö....                                                                 -40. l[a]ss
 
Dhe andre -3 Hemmanen äro alle lyka
stora uthi alle qvaliteter ; och hwarthera
Hemmanet haffwer i byamåhl...                                                   -32 al[na]
Uthsäde hwartthera åhrett....                                                      -7 t[unn]or
till hwart heman.
D.                  Engh till hwarthera hemmanett....                                      -30 l[a]ss
E                    En Enge fiäll lyder till Skiullsta.                   
 
Till föres.[kreffne] by är så temmeligigh godh skogh och uthmark sampt och fiskewatn.