A8:4

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Wantunge Skatteh[emman] -2 Lyka stora
uthi alle qvaliteter
B                   Östergärdett Uthsäde....................................................   -12 3/4 t[un]na
Uthsäde till hwart Hemman  
i be.[mäl]te gärde..........................................................   6 3/8 t[un]na
C.                  Wästergärdett Uthsäde.................................................   -13 1/2 t[un]na
Uthsäde till hwart hemanet i be.[mäl]te
gärde.............................................................................  -6 3/4 t[un]na
D.                  Måsswaldz Engh, till hwart hemman
höö................................................................................ -30. l[a]ss
 
Till föres:[kreff]ne by är intet fiskewatn : utha[n] ganska lytet uthi en skogzsiö söder om byn till hwilket siö och be.[mäl]te byes ägor sträckia sigh, och sedan österuth till dess att Röösa ägor taga wedh : Men Norr om byen komma de intet länger uth än som ängen tillsäger.
 
 
 
(Karttext:)

 
Dillingeby Engh näst hoos på thenne sydan om Rågången.
Lerjordh        
lerjordh