A8:40

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Loskälffwa Skatteh.[emman] -4.
B.                  Östergärdett....uthsäde....                           -36. t[unn]or
Wästergärdett....uthsäde....                        -42. t[unn]or
 
1.       Norregården haffwer i bym[åhl] – 31. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                           -11 3/4 t[unne]l[and]
C                   I Wästergärdett....                                      -13 3/4 t[unn]a
D                   Engh till höö.........                                      -50. l[a]ss.
 
2.       Lillegården , haffwer i byamåhl -14. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                           -5 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett.......                                   -6 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                           -25. l[a]ss.
 
3.       Millangården haffwer i byam[åhl]                -22 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett...                            -8 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett uthsäde...                          -9 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö.....                                          -35 l[a]ss.
 
4.       Södergården haffwer i byamåhl                  -27 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett......                         -10. t[unn]or
C                   I Wästergärdett....                                      -12. t[unn]or
D                   Engh till höö....                                           -45 l[a]ss
 
Till föres.[kreffne] hemman är ingen uthmark ey heller fiskewatn.
 
 
(Karttext:)

Bärga Engh proxime
Här tager Nyckleby gärde wedh.
här tager Karreby Eng wedh
här tager Sylta ägor wedh
Leriordh