A8:45

 
(Rubrik:)        Malsta Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Wälingsiö. Skatteh[emman] -1.   Frälseh[emman] -1
 
1.       Norregården Frälseh[emman] -1.   under Biörnöö.
                      haffwer i byamåhl....                                                         -28 al[na]r     
B.                  Såer i Norregärdett........                                                  -8. t[unn]or
C.                  I Södergärdett Sanblandat jordh                                      -4. t[unn]or
E.                   På wreten som såes samma åhr                                        -4. t[unn]or
D                   Engh till höö.......                                                              -25. l[a]ss.
 
2.       Skatteh.[emman] haffwer i by[amåhl] -20 al[na]r
B                   Uthsäde i thet ena gärdett....                       -6 t[unn]or
C                   I dhet andra gärdett........                                                 -3. t[unn]or
F                    På wreten......                                            -3. t[unn]or
D                   Engh till höö.....                                                                -20. l[a]ss.
 
Till föres.[krevne] by är gott fiskewatn sampt och wedeskogh.
 
 
 
(Karttext:)

Slånningen : lacus
På denne sydan tager Lunby ägor wedh.
På thenne Sydan tager Ekeby Engh wedh.