A8:46-47

 
(Rubrik:)        Malsta Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Ekeby Skatteh[emman] -5.
Frälseh[emman] -1.
B                   Östergärdett medh sine wreter uths[äde]                           -40. t[unn]or
C                   Wästergärdett medh sine tilhörige wre-
ter uthsädhe.....                                                                -47. t[unn]or
 
1.       Norregården haffwer i byamåhl -17 al[na]r
Uthsäde i Östergärdett.....                                                -6 3/4 t[un]na
Wästergärdett.....                                                             -7 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö..........                                                           -38 l[a]ss
 
2.       Millangården, haf[we]r i byamåhl -15. al[na]r
Uthsäde i Östergärdett...                                                  -5 t[unn]or
I Wästergärdett.......                                                        -6 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö......                                                               -35 l[a]ss.
 
3.       Storegården haffwer i byamåhl 31 al[na]r
Uthsäde i Östergärdett....                                                 -10 3/4 t[un]na
I Wästergärdett.........                                                      -12 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.......                                                              -80 l[a]ss.
 
4.       Wästergården haffwer i byamåhl 11. al[na]r
Uthsäde i Östergärdett....                                                 -3 3/4 t[un]na
I Wästergärdett.......                                                        -4 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö........                                                             -25. l[a]ss.
 
5.       Södergården haffwer i byamåhl -21 al[na]r
Uthsäde i Östergärdett......                                               -7         }
I Wästergärdett.......                                                        -8 1/4   } t[unn]or
D                   Engh till höö............                                                         -50. l[a]ss
 
6.       Östergården Frälseh[emman] -1. haf[we]r i by[amåhl] -16 al[na]r
Uthsäde i Östergärdett......                                               -6 3/4 t[un]na
I Wästergärdett........                                                       -7 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö.......                                                              -40 l[a]ss.
 
Till föres[kref]ne Ekeby är hwarken skogh heller fiskie.
 


(Karttext:)

På denne sydan taga Sylta ägor wedh
Miölqwarn till Storegården i Ekeby.
På dhenne sydan tager norro och
Söder Noni Engh wedh
E                    denne fiäller både aff åker och Engh
äro uthgiffna till dogarn för fiskie.