A8:48

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Degarn Skatteh[emman] -3.
B.                  Wästergärdett...uthsäde                             -37 t[unn]or
C.      1.         Östergärdett......uthsäde.                            -27 t[unn]or
 
Östergården haffwer i byamåhl. -17 al[na]r
Uthsäde i Wästergärdett.....                        -6 1/2 t[un]na                                                                 
I Östergärdett.....                                                             -4 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.....                                                                -25. l[a]ss
 
2.       Millangården haffwer i byamåhl 18 al[na]r
Uthsäde i Wästergärdett....                                               -6 3/4 t[un]na
I Östergärdett.....                                                             -4 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö........                                                             -26 l[a]ss
 
3.       Storagården Frälseh.[emman] haf[we]r i byam[åhl] 42 al[na]r
Uthsäde i Wästergärdett...                                                -16        }
I Östergärdett.....                                                             -11 3/4  } t[un]na
D.                  Engh till höö........                                                             -60. l[a]ss
 
4.       Wästergården skatteh[emman] -1. haf[we]r i bym[åhl] 20. al[na]r
Uthsäde i Wästergärdett.....                        -7 1/2 al[na]r}*  
I Östergärdett....                                                              -5 1/2 al[na]r}*
D                   Engh till höö....                                                                 -30 l[a]ss
 
 
Till föres.[krefne] by är och en Engh belägen öster om malsta kyrkia och fins igen
pag. -56.
 
Till föres.[kref]ne by är föga mera uthmarkän såsom här fins på papiret noterat
män skönt fiskewatn
 
 
(Karttext:)

Malsta Siön
Wigelsiö wykan
Lommaren Lacus
 
 
 
*Skall vara t[un]na i stället för al[na]r