A8:49

 
(Rubrik:)        Malsta Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Bärgby skatteh[emman] -2. Lyka stora i åker
och Engh och i alle andre commoditeter.
B.                  Norregärdett....uthsäde....                                                -17 t[unn]or
C.                  Södergärdett....uthsäde....                                                -17 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman åhrligen                                      -8 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö......                                                               -40 l[a]ss.
 
Till föres.[kref]ne hemman är temmeligitt gott fiskewatn sampt och godh uthmark.