A8:5  


(Rubrik:)        Hussby Sochn
 
Notarum explicatio.
 
A                   Swtuna. Skatteheman -2. Frälseh.[emman] -1.
B.                  Norregärdett medh Norrewreten uthsäde                         -26 t[unn]or
C.                  Södregärdett medh Södrewreten uthsäde                         -25. t[unn]or
 
1.       Wästergården hafwer i byamåhl................................       -10 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett...............................................     -4 t[unn]or
C.                  I Södregärdett.............................................................    -3 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö...............................................................      -20. l[a]ss
 
2.       Millangården Skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl, i ett bordh                                           -29 al[na]r  }
uthi ett annatt bordh haf[we]r han                                     -10 al[na]r  }  -39. al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett.................................................   -15 1/2. t[un]na
C.                  I Södregärdett...............................................................  -14 t[unn]or
D.                  Engh till höö.................................................................    -60. l[a]ss
 
3.       Östergården Frälseh[emman] -
Haffwer i byamåhl.......................................................     -16. aln[ar]
B.                  Uthsäde i Norregärdett.................................................   -6 1/4 t[un]na
C.                  I Södregärdett...............................................................  -5 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö.................................................................    -40 l[a]ss.
 
Föres.[kreff]ne By haffwer någott liten skogh till trinne och stöör ; fiskewatn intet som något doger.
 
 
 
(Karttext:)

Hussby åhn
Lommaren Lacus
På dhenne sydan om åhn tager Hwsseby Engh wedh.
Leerjordh.     
örjordh.