A8:50-51

 
(Rubrik:)        50                                                                                    51
Lyhundratz Häradt                                                           Malsta Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Lundby          { Frälseh[emman] -1.
{ Skatteh[emman] -1.
{ Cronoh[emman] -1.
 
Föres.[kref]ne heman äro alle lyka stora både i åker
och Engh och alle commoditeter.
B                   Norregärdett med dhet östre uthsäde                               -24. t[unn]or
C                   Södergärdett uthsäde....                                                   -30. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i Norregärdet.                            -8. t[unn]or
I Södergärdett till hwar uthsäde.......                                 -10. t[unn]or
D                   Engh till hwart heman....höö.....                                        -20 l[a]ss.
 
Till föres.[kref]ne hemmanen är någon lyten skogh och uthmark : män fiske intet.
 
 
(Karttext:)

På denne sydan tager malsta gärde wedh
På denne sydan om åhn är Broby gärde belägitt.