A8:52

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Hårswallen hem[man] -
är skattlagt för sigg siälfft och är bygt
på Bärby uthmark och ägor.
B                   Uthsäde både åhren.....                                                    -4 t[unn]or
 
 
 
(Karttext:)

Lommaren Lacus