A8:53

 
(Rubrik:)        Malsta Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Lappedaal. Tårp.
och lyder till hela byen i Degarn.
och råde effter örestalett så här
som hemma i byen.
D                   Engh widh tårpet till                                                          -12 l[a]ss höö