A8:54-55

 
(Rubrik:)        54                                                                                    55
Lyhundratz Häradt                                                           Malsta Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Malsta kyrkioby. Frälseh[emman] -5.
Cronoh[emman] -1.
 
1.       Cronohemmanett haffwer i byam[åhl] -26. al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett....                                                -8 1/4 t[un]na
C.                  I Södregärdett med wreten uthsäde                                  -6 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö......                                                               -28. l[a]ss.
 
2.       Östergården Frälseh[emman] -1. hafr i byam[åhl] -21 aln[ar]
Uthsäde i Norregärdett......                                              -8 1/4 t[un]na
I Södregärdett.......                                                          -6. t[unn]or
Engh till höö..........                                                           -20 l[a]ss
 
3.       Wästerg.[ården] Frälseh[emman] -1. hafwer i bya[måhl] -17 al[na]r
Uthsäde i Norregärdett.....                                               -6 1/2 t[un]na
I Södergärdett.......                                                          -5 1/2 t[un]na
Engh till höö.....                                                                -18 l[a]ss.
 
De andre frälsehemmanen äro alle lyka stora uthi alle qvaliteter medh östergården
nummero -2.
 
Till föres.[kref]ne by är godh uthmark och fiskewatn.
Och räker be[mäl]te byes uthmark alt nedh till Slänningen
 
 
(Karttext:)

Malsta Kyrkia.