A8:6-7

 
(Rubrik:)        6                                                               7
Lyhundratz Häradt                                     Hussby Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Husseby Kyrkiobyn. Cronoh[emman] -4. Lyka stora
B.                  Prästegårdh -1.
C.                  Prästegårdz gärdet uthsäde...........................................   -10 t[unn]or
D.                  Eliäst haffwer och Prästegården någre särskilte
fiäller som såes sama åhr och finnes igen beläg-
ne i Östergärdett Noterade alle medh denne
Charact[er] D och uthsäde åhrligen på be.[mäl]te
fiäller stiger till                                            -5 t[unn]orl[and]
 
E                    Andre åhret Prästegårdz gärdetz uthsäde                          -10 t[unn]or
F.                   Til Prästegården äro och Sammalunda af
delte fiäller, i gärdet wäster om Kyrkian
och finnes igen i be.[mäl]te gärde noterade medh
denne Charact.[er] F. och såes på dem och                      -5 t[unn]or
 
G                   Engier till Prästegården finnes noterade
Charact[er] G. och draga till höö                                      -
 
Dessföruthan haffwer och prästegården ett annat heman sigh till hiälp som heter walby i Skär Sochn i Siwhundratz här.[ad]t Till prästegården fins och en fiäl wedh pänningeby. pag. +     till höö............................                      -16 l[a]ss
 
A                   Ibidem cronoh.[emman] 4. alle lyka store uthi
alle lägenheeter.
H.                  Östergärden både tw, medh wreterne
uthsäde..........................................................................  -44 t[unn]orl[and]
I.                    Wästergärden både tw med wreten
uthsäde..........................................................................  -48. t[unn]orl[and]
H.                  Uthsäde i Östergärdett till hwart heman       -11. t[unn]or
I.                    I Wästergärdett till hwart heman uts[äde]    -12 t[unn]or
K                   Engh till hwart heman...................................................    -50. l[a]ss
 
Till föres.[kreff]ne by är ganska lyten skogh och uthmark. fiske intet sielffwa uthan medh loff i Lommaren.
 
 
(Karttext:)

Husseby
Hwsseby broo.