A8:61

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Bärga. Skatteh[emman] -1.
B.                  Östergärdett...uthsäde.                                                     -28. t[unn]or
C.                  Wästergärdett...uthsäde.                                                   -23. t[unn]or
E.                   Engh till höö......                                                               -60. l[a]ss.
 
Till föres.[krefne] heman är hwarken Skogh heller fiskewatn.
 
D.                  åkerlycka till bärga                                                           -2 1/2 t[unne]l[and]
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan är Åssby gärde belägitt.
Åssby gärde proxime.