A8:62-63

 
(Rubrik:)        62                                                                                    63
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn
 
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Göringe skatteh[emman] -4.
Frälseh[emman] -1.
B.                  Norregärdett.....uthsäde....                                               -26 1/2 t[unn]or
C.                  Södergärdett.....uthsäde....                                               -26. t[unn]or
D.                  Engier till Göringe
 
 
Notarum Explicatio
 
E.                   Kareby. Skatteh[emman] -1.
Frälseh[emman] -3.
 
Norregården frälseh[emman] haf[we]r i by[amåhl] -28. al[na]r
F.                   Såer i Östergärdett....                                                      -10   }
G.                  I Wästergärdett.........                                                      -9.    }  t[unn]or
H                   Engh till höö........                                                             -45. l[a]ss
 
Ibidem. Skatteh.[emman] -1
haffwer i byamåhl....                                                         -25. al[na]r
F.                   Uthsäde i Östergärdett....                                                 -8 3/4   }
G.                  I Wästergärdett......                                                         -7         }   t[unn]or
H.                  Engh till höö.....                                                                -30. l[a]ss
 
Millangården. Frälseh[emman] -
haffwer i byamåhl.....                                                        -35. al[na]r
F.                   Såer i Östergärdett......                                                     -11   }  
G.                  I Wästergärdett.....                                                          -10   }   t[unn]or
H.                  Engh till höö......                                                               -40. l[a]ss
 
Södergården. Frälseh[emman] -
Haffwer i byamåhl.....                                                       -21. al[na]r
F.                   Såer i Östergärdett....                                                      -6 1/2   }
G.                  I Wästergärdett.....                                                          -5         }   t[unn]or
H.                  Engh till höö.......                                                              -25. l[a]ss
 
Föres.[kref]ne hemmanen hafwa hwarken uthmark heller fiske.
 


(Karttext:)

Swartmylla blandatt med öör
På dhenne sidan tager Loskälffwa Engh wedh.
På denne sydan taga Bärga ägor wedh
Swartmylla medh öhr
På dhenne sydan taga Sylta ägor wedh.