A8:64

 
(Rubrik:) Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Syltta Skattehem[man] -3.
 
1.       Östergården haffwer i byamåhl -20 al[na]r
B.                  Uthsäde i östergärdett.....                                                 -8 1/2 t[unn]or
C.                  I Wästergärdett.....                                                          -8. t[unn]or
D.                  Engh till höö....                                                                 -20 l[a]ss.     
 
2.       Millangården haffwer i bymåhl -10. al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett....                                                 -4 t[unn]or
C.                  I Wästergärdett......                                                         -4 1/2
D.                  Engh till höö.......                                                              -10. l[a]ss.    
 
3.       Wästergården haffwer i by[amåhl] -24 al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett....                                                 -8 3/4   }
C.                  I Wästergärdett......                                                         -9 3/4   }  t[unn]a
D.                  Engh till höö........                                                             -24 al[na]r
 
Till föres:[kref]ne by är godh wedeskogh: Män fiskewatn intett
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan taga Undra ägor wedh.
Godh qwarneström.
2 miölqwarner.
På dhenne sydan taga Ekeby ägor wedh