A8:65

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Hagoll Skatteh[emman] -2   Frälseh[emman] -1.
Lyka store uthi åker, Engh och alle qvaliteter
B.                  Östergärdett...uthsäde...                                                   -30 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i be[mäl]te gärde  -10 t[unn]or
C.                  Wästergärdett...uthsäde....                                               -31 t[unn]a
Uthsäde till hwart heman i be[mäl]te gärde  -10 1/2 t[un]na
D.                  Engh till hwart heman......                                                 -
 
Föres.[kref]ne hemman haffwa ingen mera skogh heller uthmark, än som här
finnes oppå papperet annoterat.