A8:66-67

 
(Rubrik:)        66                                                                                    67
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Norrenåni. Skatteh[emman] -5.
B.                  Östergärdett....uthsäde als[amman]....                              -30. t[unn]or
C.                  Wästergärdet är och nästan lyka stort.
 
1.       Norregården hafwer i byamåhl -15 al[na]r
B.                  Såer åhrligen i hwarthera aff the tw gärden.....                   -10 1/2 t[un]na
 
2.       Millangården haffwer i byamåhl.....                                   -6 al[na]r
Såer åhrligen.......                                                             -4 t[unn]or
 
3.       ibid.[em] Skatteh.[emman] hafwer i byamåhl.                   -16 al[na]r
Såer åhrligen....                                                                -10 3/4 t[un]na                                         
 
4.       Ibid.[em] skatteh[emman] -.  är lyka stort med num.[ero] 2
 
5.       Södergården haffwer sine fiäller afdelte i
hwarthera gärdett.
 
D                   På twå fiäller i wästergärdett såer han                               3. t[unn]or
E.                   På dhe fiäller i dhet andre gärdet såer han   -2. t[unn]or
 
Föres.[krefne] hemman råda och i desse andre tw gärden : män thär hafwa dhe annat byamåhl som fölier.
 
F.                   Östergärdett uthsäde.....                                                   -17 t[unn]or
G                   Wästergärdett.....                                                             -14 t{unn]or
 
1.       Haffwer här i byamåhl....                                                  -7. al[na]r
F                    Såer i Östergärdett.......                                                   -2 1/2 t[un]na
G                   I Wästergärdett......                                                         -1 3/4 t[un]na
H                   Engh till höö.......                                                              -
 
2.       haffwer lyka i byamåhl med num.[ero] -1.
är fördenskuld lyka stort med dhet föreskrefne
utji alle qvaliteter.
 
 
 


            Num.[ero] 3 haffwer i byamåhl...                                                -10. al[na]r
F                    Uthsäde i östergärdett....                                                  -3 1/2 t[un]na
G                   I Wästergärdett.....                                                          -2 1/2 t[un]na
H                   Engh till höö....                                                                 -
 
            Num.[ero] 4. hafwer i byamåhl.....                        -12 al[na]r
F                    Uthsäde i Östergärdett...                                                  -4 t[unn]or
G                   I Wästergärdett.....                                                          -3 3/4 t[un]na
H                   Engh till höö....                                                                 -
 
Num.[ero] 5 Södergården hafwer i byamåhl                               -11 al[na]r
Såer lyka med Num.[ero] 4.
 
I                     En wrett kommer allena Södergården till
 
 
 
(Karttext:)

På denne sydan tager hagols gärde wedh
På dhenne sydan tager Ekeby Engh wedh.
detta tårp lyder till skatteh.[emman] num.[ero] 4.