A8:68

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Söder Nåni. Skatteh[emman] -4.
B.                  Norregärdett medh dett södre
som och såes samma åhr uths[äde]                                   -47 t[unn]or
C.                  Östergärdett med wreten                                                  -41. t[un]na
 
1.       Södergården. Skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl...                                                          -12. al[na]r
Såer i Norregärdett...                                                       -12. t[unn]or
I det andre gärdett såer han                                              -10 1/4 t[un]na
Engh till höö....                                                                 -40 l[a]ss.
 
2.       Ibidem skatteh[emman] -1.
är lyka stort uthi alle qvalite-
ter med första.
 
3        Ibidem skatteh[emman] -.
haffwer i byamåhl...                                                          -8. al[na]r                            Uthsäde i Norregärdett                                              -7 3/4 t[un]na
I det andre gärdett                                                           -6 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -25. l[a]ss.
 
4        Norregård. Skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl....                                                         -16. al[na]r
Uthsäde i Norregärd.[et]                                                  -15 t[unn]or
I södergärdett....                                                              -13 1/2 t[un]na
Engh till höö....                                                                 -50 l[a]ss
 
Till föres.[krefne] haman är skogh ochuthmark till nödtårftten, fiskewatn så medelmåttligtt.
 
 
 
 (Karttext:)

Löten Lacus
På denne sydan taga Greffsta ägor wedh