A8:69

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Gräffsta skatteh[emman] -2.
B.                  Norregärdett....uthsäde...                                                 -17 t[unn]or
C.                  Södergärdett...uthsäde....                                                 -23. t[unn]or
 
1.       Norregården haff[we]r i bym[åhl]                                     -12 al[na]r
B.                  Såer i Norregärdett...                                                       -7 1/2 t[un]na
C                   I Södergärdett.....                                                            -10. t[unn]or
D.                  Engh till höö.....                                                                -30 l[a]ss
 
2.       Södergården haffwer i by[amåhl]                                      -15 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett                                                    -9 1/2 t[un]na
C.                  I  Södergärdett...                                                             -13 (?) t[unn]or
D.                  Engh till höö...                                                                  -40 l[a]ss (?)
 
Till föres.[kref]ne Hemman är godt fiske sampt skog och uthmark till nödh tårfften.
 
 
 
(Karttext:)

Fingarn Siön
Leerjordh.