A8:70-71


(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Fingarn Skatteh[emman] -2.
B                   Östergärdett med wreten....                        -23 t[unn]or
C                   Wästergärdett uthsäde.......                                              -21 t[un]na
 
Upgården Skatteh[emman] -1 haf[we]r i by[amåhl] 24 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                                                 -10 1/4 t[un]na
C                   I Wästergärdett....                                                           - 9 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -40 l[a]ss.
 
Nedergård. Skatteh[emman] -1 haf[we]r i by[amåhl] 30. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                                                 -12 t[unn]or
C                   I Wästergärdett....                                                           -11 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......                                                               -60. l[a]ss.
 
Til föres.[krefne] by är temmeligh godh skogh såsom och fiske
 
 
 
(Karttext:)

Hakewyken Lacus.
På dhenne sydan tager Norrenåmi ägor wedh
På dhenne sydan taga Hårdnacka ägor wedh.