A8:72

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Guffwelstadh. Skatteh[emman]-2.
Cronoh[emman] -1.
 
Cronohemmenet norregården är obygt
haffwer i byamåhl...                                                          -8 al[na]r
B.                  Såer i Norregärdett...                                                       - 1 1/2 t[un]na
C.                  I Södergärdett....                                                             -3. t[unn]or
D.                  Engh till höö...                                                                  -10 l[a]ss
 
Millangården Skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl....                                                         -20 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett....                                                -4 t[unn]or
C.                  I Södergärdett....                                                             -7 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö....                                                                 -24. l[a]ss.
 
Södergården Skatteh[emman] -1. haf[we]r i by[amåhl] 12 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett....                                                 -2 1/2 t[un]na
C.                  I Södergärdett...                                                              -4 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö......                                                               -16 l[a]ss
 
(Text under ramen:)              Skogh till trinne och stöör fiske intet
 
 
 
(Karttext:)

På denne sydan tager Håffz gärde wedh.