A8:73

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Håff. Skatteh[emman] -1. Frälse[hemman] -1
B                   Norregärdett...uthsäde                                                     -19 t[unn]or
Södregärdett...uthsäde                                                     -17 t[unn]or
 
1.       Skattehemmanett haffwer i by[amåhl] 30 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett...                                                       -10 1/2 t[un]na
C.                  I Södregärdett....                                                             -9 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.....                                                                -45 l[a]ss
 
2.       Frälseh[emman] Haff[we]r i bym[åhl]         -24 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett                                                          -8 1/4 t[un]na
C                   I Södergärdett                                                                 -7 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö                                                                     -35 l[a]ss
 
Till föres.[kref]ne byer är nödtårfftigh tarfweskogh sampt och någott fiske
 
 
 
(Karttext:)

På denne sidan möta Swininge ägor