A8:74-75

 
(Rubrik:)        74                                                                                   75
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Wäster Eke. skatteh[emman] -1.
Frälseh[emman] -1.
 
Norregården skatteh[emman] -1.              
Haffwer i byamåhl....                                                        -20 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett...                                                  -12. t[unn]or
C                   I Wästergärdett......                                                         - 9 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -30. l[a]ss.
 
Millangården. Frälseh[emman] -
haffwer i byamåhl....                                                         -8 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett...                                                  -4 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett....                                                           -3 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö.....                                                                -15. l[a]ss.
 
Södergården Frälseh[emman] -
Haffwer i byamåhl...                                                         -12 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                                                 -7 1/4 t[un]na
C                   I Wästergärdett.....                                                          -5 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......                                                               -20 l[a]ss
 
till föres.[kref]ne hemmanen är godh skogh och uthmark, fiskewatn lytet.
 
 
 
(Karttext:)

Eke Siön
På dhenne sydan tager Prästegårdens Engh wedh
Ler iordh
På dhenne sydan tager Hagol skogh wedh.
Leriordh