A8:76

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Nödesta. Skatteh[emman] -1.
Frälseh[emman] -1.
Äro både tw lyka stora uthi åker
Engh och alle andre commoditeter.
B.                  Norregärdett uthsäde...                                                    -9 1/2 t[un]na
Uthsäde till hwart heman                                                  --4 3/4 t[un]na
uthi föres:[kref]ne gärde.
C                   Södergärdett uthsäde....                                                   -11. t[unn]or
uthsäde till hwart heman                                                   -5 1/2 t[un]na
uthi förbe.[mäl]te gärde
D.                  Engh till höö....hwar....                                                     -25. l[a]ss
 
Till föres[kref]ne hemmanen är ingen skogh, fiskewatn någott.
 
 
 
(Karttext:)

Hoff Siön
På dhenne sydan taga Hoff ägor wedh.
På denne sydan taga Östa ägor wedh.