A8:77

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn
 
Notarum explicatio
 
A                   Swininge. Skatteh[emman] -1.
Frälseh.[emman] -2.
Äro alle lyka stora uthi åker,
Engh och alle andre qvaliteter.
B                   Norregärdett uthsäde                                                       -19. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman uthi be.[mäl]te gärdet.....            -6 1/4 t[un]na
C.                  Södergärdett uthsäde                                                       -16 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman uthi be.[mäl]te gärde.....             -5 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö.......                                                              -30 l[a]ss
till hwart hemman                
 
Till föres.[krefne] hemmanen är skogh och uthmark lyten: män fiske intet
 
 
 
(Karttext:)

Lerjordh
Lerjordh