A8:78-79

 
(Rubrik:)        78                                                                                   79
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Eneby. Skatteh[emman] -3.
B.                  Östergärdett...uthsäde...       -19 t[unn]or
C.                  Wästergärdett...uthsäde...     -19 t[unn]or
 
1.       Östergården Skatteh[emman] -1.
hafwer i byamåhl....15 al[na]r såer i hwarthera
gärdett åhrligen....                                                          -4 3/4 t[un]na
På Wreterne såes....                                                      -2. t[unn]or
Engh till höö.....                                                              -30. l[a]ss
 
2.       Millangården. Skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl...                                                        -25 al[na]r
Uthsäde i hwarthera gärdett...                                        -8. t[unn]or
Engh till höö....                                                               -35. l[a]ss
På sine wreter....                                                            -4. t[unn]or
 
3.       Wästergården. Skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl -19. al[na]r. uthsäde 6 t[unn]or
åhrligen i hwarthera gärdett
På wreterne såer han....                                                  -5. t[unn]or
 
Till föres.[kref]ne hemmanen är ingen skogh heller uthmark : fiskewatn ganska lytet
uthi Ekesiön.
 
Notetur Seq.[uens?]
Östergården och Wästergården uthi Eneby hafwa dess föruthan här hema i byn och så åker skiffte och ägor i Humblebro åker och Engh som finns igen ab altera ficie på Humblebro afrytningh. pag. -79.
 
 
NotarumExplicatio.
 
E                    Humblebro. Cronoh[emman] -1.
Skattejordh till Eneby - 2 heman är intet bygt oppå.
 
F                    Östergärdett...uthsäde als[amman]                                    -17 t[unn]or
G                   Wästergärdett....                                                              -13 t[unn]or
 
Cronohemmanet.
Hafwer i byamåhl....                                                         -41 aln[ar]
F                    Uthsäde i Östergärdett...                                                  -5. t[unn]or
G                   I Wästergärdett.....                                                          -4. t[unn]or
H                   Engh till höö.....                                                                -40 l[a]ss
 
Östergården i Eneby skattejord.
haffwer i byamåhl...                                                          -56 al[na]r
F                    Uthsäde i Östergärdett...                                                  -8   }
G                   I Wästergärdett....                                                           -7   }   t[unn]or
H                   Engh till höö....                                                                 -60 l[a]ss.
 
Wästergården i Eneby och skattejordh
hafwer i byamåhl...                                                           -28. al[na]r
F                    Såer i Östergärdett...                                                       -3 1/2 t[un]na
G                   I Wästergärdett...                                                            -2. t[unn]or
H                   Engh till höö                                                                     -30 l[a]ss
 
 
Till Humblebro är ingen skogh heller uthmark, ey heller fiske som doger.
 
 
 
(Karttext:)

Eke Siön
På dhenne sydan är Kullesta Engh belägen.
På dhenne sydan är Prä stegårdz Engehage beläge.[n]
På dhenne sydan är ÖsterEke Engh belägen.
På dhenne sydan är Swininge Engh belägen.