A8:8

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Öster Libby. Skatteh[emman] -2.
Lyka stora uthi alle commoditeter.
B.                  Östergärdett, uthsäde....................................................   -15 1/2 t[un]na
C.                  Uthsäde till hwart hemma[n] i be.[mäl]te gärde                 -7 3/4 t[un]na
C.                  Wästergärdet, uthsäde..................................................   -18. t[unn]or
Til hwart heman uthsäde..............................................     -9. t[unn]or
D.                  Engh til Österlibby, i Wästerlibby
Engh belägen och höö til hwar                                          -20 l[a]ss
 
Deres Engeteger hafwa sine nampn som fölgier.
 
E  Twäran.                           F. Hästtegen.
G. Kattrumpan.                    H. Bunka.
I. Kråkan                             K. Lillekråkan.
 
Notarum Explicatio.
 
L.                   Wäster - Libby. skatteh[emman] -3.
Lyka stora uthi alle qvaliteter,
M                  Östergärdett uthsäde...................................................     -23 1/2 t[unn]or
Uthsäde til hwart hem[m]an uthi
be.[mäl]te gärde                                                               -7 3/4 t[un]na
N.                  Wästergärdett. uthsäde.                                                   -13 1/2 t[un]na
Wreten uthsäde............................................................   -2 t[unn]orl[and]
 
Uthsäde till hwarthera Hemmanett
både i gärdett och Wreten                                                -5 1/8 t[unn]al[and]                                                         
O.                  Engh till hwart heman...................................................    -20 l[a]ss.
ändock ängen är swåra illack, mäste-
delen.
 
Föres.[kreff]ne Heman haffwa skogh och Uthmart till nödtårfften, fiske intet.