A8:80

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Öster Eke. Skatteh[emman] -3.
B                   Norregärdett uthsäde...                                                    -21. t[unn]or
C                   Södergärdett uthsädde ..                                                  -19. t[unn]or
 
Östergården haffwer i byamåhl 8. al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett...                                                 -4 1/8 t[un]na
C                   I Södergärdett...                                                              -3 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö......                                                               -20. l[a]ss
 
Millangården
haffwer i byamåhl....                                                         -20. al[na]r
B                   Såer i Norregärdett....                                                      -10 1/2 tlar (?ev alnar, överskrivet med tunnland)
C                   I Södergärdett......                                                           -9 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......                                                               -40. l[a]ss.
 
Wästergården
haffwer i byamåhl....                                                         -12 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett                                                    -6 1/4 t[un]na.
C                   I Södergärdett....                                                             -5 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.......                                                              -25 l[a]ss.
 
Till föres.[krefne] heman är godh timmerskogh sampt och fiskewatn.
 
 
 
(Karttext:)

Eke siön
På dhenne sidan tager Ekeby Engh wedh.
På dhenne sydan tager Gulsta ägor wedh.