A8:81

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Tårff Skatteh.[emman] -2 Frälse[hemman] -1.
Crono, och Skatteiordh -1.
B                   Norregärdett uthsäde...                                                    -41 t[unn]na
C                   Södregärdett....                                                               -35. t[unn]or
 
1.       Crono och Skatte uthiorderne brukes
ihop (och äro inte bygt på; =överstruket i texten) och
hafwa i byamåhl...                                                            -24 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -8 1/2 t[un]na
C                   I Södregärdett......                                                           -7. t[unn]or
D                   Engh thär till höö....                                                          -14. l[a]ss
E                    wrett tillcronouthiorderne                                                  -1 1/4 t[un]na
 
2.       Norreg.[ården] Skattehemman -1
Haffwer i byamåhl...                                                         -26 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett....                                                      -9 1/2 t[un]na
C                   I Södergärdett....                                                             -8. t[unn]or
D                   Engh till höö.......                                                              -20. l[a]ss
 
3.       Wästergården Skatteh[emman] -
Haffwer i byamåhl...                                                         -34. al[na]r
B                   Såer i Norregärdett.....                                                     -11 1/2 t[un]na
C                   I Södergärdett....                                                             -10. t[unn]or
D                   Engh till höö.......                                                              -30, l[a]ss.
 
4.       Frälseh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl....                                                        -33. al[na]r
Uthsädet och andre requiter haffwer
han nästan lyka stort med. num.[ero] 3.
 
Föres.[krefne] by haffwer skönt fiskewatn och skogzfiäller på andre sydan om siön.
 
 
(Karttext:)

Erken Lacus
örjordh
På dhenne sydan tager Wämblingeby gärde wedh.