A8:82-83

 
(Rubrik:)        82                                                                                   83
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn.
 
 
Notarum Explicatio
 
A                   Wämblingeby, Skatteh[emman] -3.
B                   Östergärdett med dhet andra lille
gärdett som och såes samma åhr
Uthsäde alt i hop...                                                           -48. t[unn]orl.[and]
C                   Wästergärdett medh wreterna
Uthsäde als[amman]...                                                     -47. tu[nn]or.
D.                  Engh till höö.....                                                                -
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan tager Tårffz gärde wedh,
Lerjordh
Lerjordh
På dhenne sydan tager Wämblingeby ägor wedh.