A8:84

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Åssby Skatteh[emman] -2
Lyka stora i åker och Engh och alle com-
moditeter, och lägenheeter.
B                   Östergärdett....uthsäde....                                                 -20. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i be.[mäl]te gärde........               -10 t[unn]or
C.                  Wästergärdett.....uthsäde....                       -21 t[un]na
Uthsäde till hwart heman i be.[mäl]te gärde........               -11 t[unn]or
 
D                   Engh till höö....                                                                 -40. l[a]ss
 
Til föres.[kref]ne hemman är hwarken skogh heller fiskewatn.
 
E.                   En ängefiäll lyder till Hammerby.
 
 
 
(Karttext:)

På denne sidan tagerBärga gärde wedh.
På dhenne sydan taga Hammerby ägor wedh.