A8:85

 
A.                  Norre Mallma. Skatteh[emman] -2.
Cronoh[emman] -1              Frälseh[emman] -1
B                   Norregärdett....uthsäde....                                                -21 t[un]na
Södregärdett...uthsäde...                                                  -26. t[unn]or
 
1.       Frälseh[emman] -1               11 öresl.[and]
B                   Uthsäde i Norregärdett                                                    -7 1/4 t[un]na
C                   I Södergärdett......                                                           -8 1/4. t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -
 
2.       Norregården Skatteh[emman] -1                7 öresl[and]
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -4. t[unn]or
C                   I Södergärdett....                                                             -5 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -
 
3.       Cronoh[emman] -1. är 4 öresl.[and]
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -2. t[unn]or
C                   I Södergärdett....                                                             -3. t[unn]or
D                   Engh till höö.....                                                                -
 
4.       Södergården Skatteh[emman] -1                13 öresl[and]
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -8 t[unn]or
C                   I Södergärdett....                                                             -9 t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -
 
(Texten fortsätter i en ruta till höger om Not. Expl.:)
 
Till föres.[kref]ne heman är gott fiske : Män intet skogh heller uthmark.
 
 
 
(Karttext:)

Erken Lacus
Lerjordh
På dhenne sydan är Södermalma gärde belägitt.