A8:86-87

 
(Rubrik:)        86                                                                                    87
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Estuna Kyrkia och Prästegårdh.
B                   Norregärdett medh dhet andre som
och såes samma åhr uthsäde als[amman]                          -32 t[unn]or
C                   Södregärdett....uthsäde....                                                -24. t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -70. l[a]ss
 
Till be[mäl]te prästegårdh är ingen skogh heller uthmark : uthan är på aller sydor
innestängd : fiskewaatn något lytet.
 
 
 
(Karttext:)

Ekesiön
Kodöen
På dhenne sydan ähr Hwitsiö gärde belägitt.
På dhenne sydan tager Wäster Eke Engh wedh