A8:89

 
(Rubrik:)        Estuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Swanbärga Skatteh[emman] -3.
B                   Norregärdett medh wreterna uths.[äde]                            -38 t[unn]or
C                   Södergärdett uthsäde....                             -                    36. t[unn]or
 
Skatteh[emman] -1. haffwer i byamåhl        -26 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett....                                                      -17 t[unn]or
C                   I Södergärdett......                                                           -14 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -40. l[a]ss
 
Millangården skatteh.[emman] -1.
Haffwer i byamåhl......                                -20 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett.....                                                     -13. t[unn]or
C                   I Södregärdett....                                                             -11. t[unn]or
D                   Engh till höö.......                                                              -20 l[a]ss.
 
1.       Wästergården haffwer i byam[åhl]              -12 al[na]r
B.                  Såer i Norregärdett                                                          -8 t[unn]or
C.                  I Södergärdett                                                                 -6 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö                                                                     -20 l[a]ss.
 
Till föres.[krefne] heman är skog till trinne och stö[ö]r sampt och fiskewatn.
 
 
 
(Karttext:)

Norrbo Siön
Erken Lacus
På denne sydan taga Nora ägor wedh.
På denne sydan taga Malma ägor wedh.