A8:90-91

                     
(Rubrik:)        90                                                                                    91
Lyhundratz Häradt                                                           Estuna Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                 Kullesta Skatteh[emman] -3.
B                   Östergärdett......uthsäde.....                                               -34. t[unn]or
C                  Wästergärdett...uthsäde.....                                               -24. t[unn]or
 
Östergården haffwer i byamåhl                                         -26 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett.....                                                -12 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett.....                                                          -8 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -40 l[a]ss.
 
Millangården är lyka stor uthi alle qva-
liteter medh östergården.
 
Wästergården haffwer i byamåhl                                       -19 al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett...                                                  -9 t[unn]or
C.                  I Wästergärdett.....                                                          -6 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.......                                                              -30 l[a]ss.
 
Till föres.[kref]ne by är ingen skogh som duger
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan tager Nora gärde wedh
På dhenne sydan tagha Swanberga Engh Wedh
Örjordh