A8:92


(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt              
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Nora. Skatteh[emman] -3.
B.                  Wästergärdett....uthsäde....                                               -27 t[unn]or
C.                  Östergärdett...uthsäde...                                                   -27. t[unn]or
 
1.       Östergården  Skatte[emman] -1
Haffwer i byamåhl...                                                         -24. al[na]r
C                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -6 3/4 }
B                   I Östergärdett....                                                              -8       }t[unn]or
D                   Engh till höö.....                                                                -25. l[a]ss.
 
2        Millangården och Skatte[hemman] -1.
haffwer i byamåhl....                                                         -28. al[na]r
C                   Uthsäde i Wästergärdett                                                   -7 1/2 t[un]na
B                   I Östergärdett....                                                              -9 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......                                                               -30. l[a]ss.
 
3.       Wästergården Skatteh[emman] -
haf[we]r i byamåhl....                                                       -27. al[na]r
 
Uthi uthsäde och alle andre qvaliteter
nästan lyka stoor med dhen andre
Num.[ero] 2. allenast den ena alnen.
 
 
Till föres.[kref]ne Nora är ingen skogh uthan tätt med närliggiande byar på alle sydor. Fiskewatnet doger ey heller.
 
 
 
(Karttext:)

Nora Siön     
På dhenne sydan tager Swanberga Engh wedh
lerjordh
Lerjordh