A8:96

 
(Rubrik:)        Karlskyrkia Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Söder Jerrsöö. Frälseh[emman] -3. (en överstruken 2-a)
Skatte Uthjorden -2. lyda till Nore Järsöö
(Frälsehemmanet -överstruket i texten)
Skattehemmanett  } är och rådandes här i Söder Jeröö
 
1.       Östergården Frälseh.[emman]
Haffwer i byamåhl....                                                        -38. al[na]r
B                   Uthsäde åhrligen....                                                          -5 3/4 t[un]na
C.                  Engh till höö......                                                               -
 
1 (överstruken)
2.       Wästergården frälseh[emman]
Hafwer i byamåhl....                                                         -24. al[na]r
B                   Uthsäde åhrligen....                                                          -4. t[unn]or
C.                  Engh till höö.....                                                                -
 
3.       Qwarnegården. Frälseh.[emman] -1. till Storesta (ev Stensta)
Haffwer i byamåhl.....                                                       -18 al[na]r
B                   Uthsäde åhrligen                                                              -2 1/2 t[un]na
C                   Engh....                                                                            -
 
Skatte uthiorden till Norre Järsöö ibid.[em] num.[ero] 2.
Hafwer i byamåhl.....                                                        -8 al[na]r
B.                  Uthsäde åhrligen....                                                          -1 t[un]nel[and]
C.                  Engh till höö.....                                                                -4. l[a]ss
 
Uthiorden till den andre i sk[attehemmanet?] i Norr Järsöö num.[ero] 3.
är lyka stor i åker Eng och alle qval.[itter] med dhen förre sk.[atte] uthjorden.
 
 
 
Skattehemmanett uthi Norre Järsöö
Haffwer i byamåhl                                                            -2 al[na]r.
Såer åhrligen.....                                                               -1/4 t[un]na
Höö till.....                                                                       -1. l[a]ss.
 
Till föres.[krefne] hemmanen är temmeligit fiske: män ingen uthmark.
 
 
 
 
 
(Karttext:)

Långholmen
Erken Lacus
Straxt på denne sydan åhn är NorreJersöö gärde belägitt.
miölqwarn till Stensta (plump över k/t)
miölqw[arn] till Eke