A8:97-98

 
(Rubrik:)        Karlskykia Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Rislingeby Skatteh[emman] -3.
Frälseh[emman] -3.
 
1.       Norregården skatteh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl...                                                         -21. al[na]r
B                   Uthsäde i wästergärdett....                                                -11 1/2 t[un]na
C                   I Östergärdett...                                                               -9 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö...                                                                  -40. l[a]ss
 
2.       Östergården Skatteh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl....                                                        -11. al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -6 t[unn]or
C                   I Östergärdett.....                                                             -4 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -20 l[a]ss
 
4.       Ibidem Fräls[ehemman] -1.
haffwer i byamåhl....                                                         -18. al[na]r
B                   uthsäde i wästergärdett....                                                 -9 3/4  t[unn]or
C                   I Östergärdett                                            -8 t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -36. l[a]ss
 
5.       Ibidem. Frälseh[emman] -1
Haffwer i byamåhl....                                                        -12. al[na]r
B                   uthsäde i Wästergärdett....                                                -6. tu[nn]or
C                   I Östergärdett....                                                              -5 1/2 t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -25 l[a]ss
 
3.       Lillegården. Skatteh[emman] -1.
Hafwer i byamåhl...                                                          -7 al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -3 3/4 t[unn]or
C                   I Östergärdett....                                                              -3 t[unn]or
 
Engh till Lillegården....                                                      -15 l[a]ss.
 
6.       Ibidem frälseh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl...                                                         -12 al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -6. t[unn]or
C                   I Östergärdett.....                                                             -5 1/2 t[un]na
D                   engh till höö.....                                                                -25. l[a]ss
 
Till föres.[krefne] Hemman fins ingen uthmark, fiske här uthi siön.
 
(Karttext:)

Nora Siön.
På dhenne sydan är Karlösa gärde belägitt
På denne sydan om Rågången är Stenesta Engh belägen
Lerblandat Swartmylla.