A8:99

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Norre Järsöö Skatteh[emman] -3.
Frälseh[emman] -2.
C.                  Wästergärdett uthsäde...                                                   -31 t[un]na
B.                  Östergärdett...uthsäde....                                                  -28. t[unn]or
 
1.       Östergården frälseh.[emman]
Haffwer i byamåhl....                                                        -10. al[na]r
C                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -5. t[unn]or
B                   I Östergärdett....                                                              -4 1/2 t[unn]or
D                   Engh till höö...                                                                  -
 
2.       Ibidem. Skatteh[emman] -
Hafwer i byamåhl....                                                         -11. al[na]r
C                   Uthsäde i Wästergärdett....                                               -5 1/2 t[un]na
B                   I Östergärdett.....                                                             -4 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö...                                                                  -
 
3.       Ibidem. Skatteh[emman]
Hafwer i byamåhl...                                                        -9. al[na]r
C                   Uthsäde i Wästergärdett.....                        -5. t[unn]or
B                   I Östergärdett...                                                               -4 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö.....                                                                -
 
4.       Ibidem Skatteh.[emman] 1. Lyka stort medh num.[ero] 2.
 
Wästergården Frälseh[emman] -1. haf[we]r i bym[åhl] 20 al[na]r
uthsäde Engh och andre qvaliteter haf[we]r det dubbelt mot östergården. num.[ero] -1.
 
 
 
(Karttext:)

Erken Lacus
På denne sydan ärAlby gärde belägitt