A8:Framsida


Landtmätaren Swen Månßons
book öffwer Lyhundratz häradt
sampt Länna och Frötuna skipzlager i Vpplandh.
Pro anno 1639.