A8:Register 1Register öfwer boken A8
giordt den 17 November anno 1700.

Härader                   Sochnar                        Byar                                      Folio        Hemmanets                   
                                                                                                                                  natur
Lyhudra härad         Huußby sochn               Dillingeby                               16             crono 1 skatte
                                                                    Huusby kiörck och prästby     6              crono 4
                                                                    Öster Libby                            8              skatte 2
                                                                    Pänningeby                            15             skatte 2
                                                                    Romsiö                                  17             skatte 3 frälse
                                                                    Rössa                                    13             skatte 2
                                                                    Sättra                                    18             skatte 1 frälse 2
                                                                    Sutuna                                   5               skatte 2 frälse 1      
                                                                    Symblom1                                        20             skatte 2  
                                                                    Täby                                      2               skatte 4 frälse 1
                                                                    Torslunda                               1               skatte 2 frälse 1
                                                                    Torrwalla                               11              skatte 3 frälse 1
                                                                    Wantunge                               4               skatte 2
                                                                    Wäster Libby2                        8               skatte 3

                                Loherre sochn               Hammarby och Nyby            33              skatte 1 crono 1
                                                                     Hållsta                                  25               skatte 3 frälse 2
                                                                     Hemmi                                  28               skatte 3 frälse 1
                                                                     Kragsta                                 26               skatte 3 frälse 1
                                                                     Loherra kyrckia präste-
                                                                     gård och prästetorp               29              
                                                                    
Looskielfwa                           40               skatte 4
                                                                     Nyckleby                               37               skatte 2
                                                                     Rååby                                    35               skatte 4
                                                                     Sättra                                     30               skatte 3 frälse 2
                                                                     Skiulsta                                   32               skatte 2
                                                                     Söderby                                  36              skatte 2 frälse 1     
                                                                     Undra                                     38               skatte 4 
       
                                Mahlstadh sochn           Bergby                                    49               skatte 2
                                                                     Degarn                                    48               skatte 3 frälse 1
                                                                     Degarns engh Holmhagen       56             
                                                                     Eekeby                                    46              skatte 5 frälse 1
                                                                     Hårswallen                               52              torp
                                                                     Lappedahl                                53              torp
                                                                    
Lundby                                    51              skatte 1 frälse 1       
                                                                     Mahlsta kiyrckioby                   55              frälse 53
                                                                     Wellingsiö                                 45             skatte 1 frälse4
                                                                      Holmängen                               56
                               Estuna sochn                   Åhlsby                                     84              skatte 2
                                                                      Berga                                      61              skatte 1
                                                                     Eneby                                       78              skatte 3
                                                                    
Estuna kyrkia och praestegård   87
                                                                     Tingarn                                     71              skatte 2
                                                                     Göringe                                    62              skatte 4 crono 1    
                                                                     Gräffsta                                    69              skatte 2
                                                                     Gufwerstadh                             72              skatte 2 crono 1    
                                                                     Hagoll                                      65               skatte 2 frälse
                                                                     Håff                                         73               skatte 1 frälse 1                      
                                                                     Humblebro                               79               skatte 2 crono 1
                                                                     Kareby                                    63               skatte 1 frälse 3
                                                                     Kullsta                                     91               skatte 3
                                                                     Nårre Nåni                              67                skatte 5
                                                                     Nårre Malma                           85                skatte 2 frälse 1
                                                                     Noora                                     92                skatte 3
                                                                     Nödesta                                  76                skatte 1 frälse 1
                                                                     Öster Ecke                              80                skatte 3
                                                                     Söder Nåni                              68                skatte 4
                                                                     Söder Malma                           88                skatte 1
                                                                     Swinninge                                 77                skatte 1 frälse 2
                                                                     Swanberga                               89                skatte 3
                                                                     Sylta                                        64                skatte 3
                                                                     Tårf                                         81                skatte 2 frälse 1
                                                                     Wämlingeby                             83                skatte 3
                                                                     Wester Ecke                            74                skatte 2 frälse 1

                            Carls kyrkia sohn              Norre Jersöö                            99                skatte 3 frälse 2
                                                                     Rillingeby                                 97                skatte 3 frälse 3
                                                                     Söder Jersöö                           96                 frälse 15

                            Söderby sokn                   Aspsund                                   104              skatte 56                                                                                                      
                                                                    Åby                                          112              skatte 2
                                                                    Broby torp                                124
                                                                    Broby                                       125              skatte 3
                                                                    Ekeby                                       121              skatte 4
                                                                    Igelsta                                       113              skatte 4
                                                                    Norrby                                      109             skatte 3
                                                                    Norre Marum                            102             skatte 2 frälse 1
                                                                    Odenslund                                 115             skatte 3
                                                                    Skäfsta                                      122
                                                                    Skarberga                                  123             skatte 1
                                                                    Sone                                          116             skatte 1 frälse 1
                                                                  Söderby kiörckia och prestegard  108           
                                                                    Södermarum                              106             skatte 5 frälse <...>
                                                                    Södervåda                                 120             skatte 3
                                                                    Strödia                                      117             skatte 3
                                                                    Wäsby                                       119            skatte 4
                                                                    Wäsby torp och Wäsby eng       124           
                                                                   
Wålltorp                                    106             frälse 1
                                                                    Wijk                                          111             skatte 3 frälse 1


Frötuna                Länna sochn                     Alswijk                                      172             skatte 2
skiepslagh                                                    Bergshammar                             149             skatte 4 ½  
                                                                    Börsta torp                                150             torp   
                                                                    Boda                                         173             skatte 1         
                                                                    Duusboda                                  136             torp
                                                                    Dywassa                                    165            skatte 1
                                                                   
Eknöö                                        176            skatte 1
                                                                   
Engstorpet                                  140           
                                                                    Fårsla                                         152            skatte ½
                                                                    Fougla                                        136            torp
                                                                    Grofsta                                       141            skatte 1 frälse <...>
                                                                    Grofsta engar                              140
                                                                    Gircknääs                                   164            skatte 1
                                                                   
Glixnääs                                      179            skatte 1       
                                                                   
Gudeby                                       141          
                                                                   
Hammarby                                  144            skatte 3
                                                                    Hammarby engh                          151           
                                                                   
Himmaröö                                   162            skatte 2
                                                                    Högmersöö                                 171            skatte 2
                                                                    Jsiö                                             138            skatte 2 frälse <..>  
                                                                   
Kåhlswijk                                   178            skatte 2         
                                                                   
Lagerboda                                  155            skatte 1 frälse 1    
                                                                   
Landsboda                                 155            skatte <...>
                                                                    Länna praestegard                      132           
                                                                    Länna kyrckioby                         133            skatte 1 frälse 2
                                                                    Lögla                                          167            skatte 1
                                                                   
Löparöö                                     163            skatte 2
                                                                    Löparöö engar                            162           
                                                                    Moora                                        146            skatte 3
                                                                    Mörtsunda                                  166           
                                                                   
Norrby                                       147             skatte 2  
                                                                   
Norreröra                                   180             skatte 2
                                                                    Oxhals                                        181             skatte 9 
                                                                    Öxla                                           177             skatte 3
                                                                    Österlijsa                                    135             skatte 1 crono ½
                                                                    Praestorpet                                 136             präst torp
                                                                    Slensboda                                   160
                                                                    Sneeslinge by                              139             skatte 2 frälse 1
                                                                    Siemar                                        179             skatte 1
                                                                   
Söderröra                                   183             skatte 2
                                                                    Sunda                                         174             skatte 1
                                                                   
Swartöö                                      170            skatte 1 frälse 1
                                                                    Tattrum                                       149             torp
                                                                    Themi eller Tomptta engh
                                                                                       till Wettershaga7       156
                                                                    Tranw een engshaga8                  143
                                                                    Waxtuna                                     152             skatte 1
                                                                   
Wässby                                       148            skatte 2 frälse 2
                                                                    Wäringsöö                                   159            skatte 2
                                                                    Wångsunda                                  175            skatte 2
                                                                    Wettershaga                                 157            skatte 5
                                                                    Wijk                                            153            skatte 1

                           
Frötuna sochn             Bärgh ett torp till frotuna praestgård   189            torp
                                                               Frötuna kiörkia och praestegård        189
                                                                    Färsna                                          200           skatte 1
                                                                   
Görla                                            195           skatte 1 frälse 2
                                                                    Hårdnacka                                    201           skatte 3 frälse 2
                                                                    Knuttby                                        198           skatte 3
                                                                    Knuttby engar                               199          
                                                                    Lönswijk                                      188            skatte 2
                                                                   
Noldrons engar                             191
                                                                    Noldron                                        192           skatte 2
                                                                   
Öster nåsta                                    194          skatte 3 frälse1
                                                                    Räska                                            201          skatte 1 frälse 1
                                                                    Sänsöön                                        191
                                                                    Säsöön                                          199           torp
                                                                    Smedstorpet                                  189           torp
                                                                    Strömsbacka                                 197           skatte 1 frälse 2
                                                                    Strömsbacka torp                          199           torp
                                                                    Wester nåsta                                  194          skatte 3 frälse 1
                                                                    Wiggsiö                                          196          skatte 2

                                                              

                                                                   

     
     
                                                                                      


1 Senare tillskrivet Frötuna socken före bynamnet.   
2 Senare tillskrivet Öster och före bynamnet.
3 En påklistrad pappersremsa döljer resterande text.  
4 En påklistrad pappersremsa döljer resterande text.
5 En påklistrad pappersremsa döljer resterande text.
6 En påklistrad pappersremsa döljer resterande text.
7till Weetershaga tillskrivet med annan hand.
8 Med annan hand tillskrivet innan Tranw: till Grossta.