A9: 1


Geometrisch
affritningh och calculation
öffwer
Dannerijdz skieplagz
skatte- och cronohemman
medh dess åkers och engz rätta qvantitet
och qvalitet,
afmätit, rijtat och calculerat
anno
1637 och 38
[aff]

Solna sochn   fol. 1
Täby sochn    fol. 9
Rydh sochn    fol. 24


Sollna sockn.

Öfwerjärfwa            fol. 2
Solna prästegårdh    fol. 4
Frösunda                 fol. 5
Nederjärffwa           fol. 7


Af Thoma Christiernsson