A9: 10-11

(Rubrik:) Dannerijd skieplagh        Täby sockn.


Æ.      Näßby heele byen               25 2/3 öreßland
B.       Vtsäde till heele byn det ena åhret    48 tunnor
C.       Det andra åhrß vtsäde                     37 1/2 tunna
D.       Höö till                                           176 laß
E.        En squalta.
F.        Tibbelanääß, kommer Tibbela till och ähr
           specificerat folio                    23.
           Skog och mulebeet lijthet, goot fiskevatn.

(Karttext:)

Hårdvald
Hårdvald
Tibbela ägor
Grund iord
Lheer iord
Lher iord
Grund iord
Grund jord
??? jord
Små starr
Lheer iord
Moo iord
Grund iord
Moojord
Grundjord
Hård vald
Hård vald
Beetshagar
Lheer jordh
Hårdvald
Yterby ägor
Hårdvald
Moo iordh
Tibbelanääß
Hård vald
Weerthan
Näßby wijken
Scala ulnarum
Suallnääß ägor.