A9: 100


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sockn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Skiefftuna kyrkia.
B.         Skiefftuna prästegård
C.         Vtsädhe det ena åhret            28 tunnor
D.         Det andra åhret                     25 1/4 tunna
E.          Höö vid byn till                     90 laß
             J fiellerna på Qued ängien       20 laß
             huilka åhra1 noterade med R fol. 115.
             Een squalte till prästebolet, gåår höst
             och wåår allenast.

K.         Klockaregården
F.          Vtsädhe det ena åhret            1 3/4 tunnor
G.         Det andra åhret                      3/4 tunnor
             Engieß fiellen på Qued ängen till 3 laß
             huilka åhra2 noterade med X folio 115.

             Lijthen skog och mulebeet.

(Karttext:)

Sand mylla
Suag jord.
Grund jord
Lheer mylla
Star botn
Ystad ägor.
Östad ägor
Lheer mylla.
Lheer mylla.
Grund iord
Lind
Lher mylla.
Små starr.
Gotterstad ägor.
Scala ulnarum          
1 D.v.s. ähra
2 D.v.s. ähra