A9: 101


(Rubrik:) Skiefftuna sockn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Kockstad         2 heman.
1.          Skatteheman                    8 örß land 
B.         Vtsädhe det ena åhret       9 1/2 tunna
C.         Det andra åhret                8 3/4 tunnor
D.         Höö allenast till                 8 laß

2.          Academiae heman
             lijka i örtaal och ägor

             Lijthen skog och mulebeet.

(Karttext:)

Suag iord.
Lheer mylla.
Grund iord
Lheer mylla.
Lättestad ägor.
Lheer mylla.
Åkelstad ägor
Hårdvaldz eng.