A9: 102-103


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Gotterstad        3 heman.
1.          Skatteheman                         18 2/3 örß land   
B.         Vtsäde det ena åhret              17 7/16 tunnor
C.         Det andra åhret                     16 11/16 tunnor
D.         Wreet obrukat                       3 1/4 tunna
E.          Vid Steenstad det ena åhret   4 1/4 tunna
F.          Det andra åhret                     3 tunnor
G.          Höö vid byn till                     29 laß
H.          Wid Stenstad höö till             8 laß
R.          J de brukade vreterna           1 1/2 tunna

2.          Skatteheman                         16 örß land
             Vtsäde det ena åhret             14 15/16 tunnor
             Dett andra åhret                    13 11/16 tunnor
             Vid Stenstad det ena åhret     2 1/4 tunna
             Det andra åhret                     1 11/16 tunnor
J.          Vid Pasta vtsäde det ena året 2 1/2 tunna
K.         Det andra åhret                     2 tunnor
             Höö vid byn till                     25 laß
             Till Stenstad höö                   5 laß
L.          Een engießhaga till                2 laß
M.         Höö till Pasta                       8 laß

3.          Skatteheman                        13 örß land
             Vtsädhe det ena åhret          12 1/8 tunna
             Det andra åhret                    11 10/16 tunnor
             Vid Steenstad det ena åhret  2 1/4 tunna
             Det andra åhret                    1 11/16 tunnor
             Höö vid byn till                     20 laß
             Till Stenstad eng                   5 laß
N.         Een engießhaga till                4 laß

             Skog till ved och gertzl, mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Östad ägor
Starr.
Starr
Bärby ägor.
Hård vald
Hård vald.
Lheer mylla.
Lheer mylla.
Lind
Star.
Suag åker
Lheer mylla.
Suag åker.
Lheer mylla
Grund jord
Lheermylla
Beetz hagar.
Walla ägor
Suag åker
Suag åker
Små starr
Starr.
Lind
Lind
Walla ägor
Suag åker
Suurstad ägor.
Lind
Små starr
Scala ulnarum.